20. Haz, 2016

siz ve siz...

Kimdir bu kafanızın içinde,

hiç durmadan size konuşup duran? 
Belki siz bunun,
kendiniz olduğunu var sayarsınız. 


Peki konuşan sizseniz,
dinleyen siz kim o halde?

 

Ayşe Nurhan Karahan